Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem

11 maja br. podpisano umowę na zadanie pn. „Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5 m. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie na modernizację ul. Pułaskiego w Iłowej – przebudowę nawierzchni (nowa asfaltowa – 435 m), przebudowę chodników wraz z chodnikami na terenie zieleni (polbruk), wymianę krawężników, wydzielenie miejsc parkingowych dla autobusów przy Szkole Podstawowej, ‚mała architektura’ (nowe ławki 36 szt., kosze na nieczystości), wymianę kanalizacji odwodnieniowej.

Szacowania kwota inwestycji to 1 mln 058 tys. zł. Kwota dofinansowania to 491 tys. 837 zł. 
Więcej o projekcie:
 http://archiwum.ilowa.pl/inwestycje/zakonczenie-remontu-ulicy-pulaskiego
http://archiwum.ilowa.pl/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-prow-2014-2020-ul-pulaskiego/centrum-wypieknieje
http://archiwum.ilowa.pl/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-prow-2014-2020-ul-pulaskiego/trzy-razy-tak-2
http://archiwum.ilowa.pl/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-prow-2014-2020-ul-batorego/remont-w-centrum