Nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jeżeli za dużo zapłaciłeś za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to zwróć się do Urzędu Miejskiego w Iłowej o zwrot, przeksięgowanie lub zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Podatków Opłat i Egzekucji
Żeromskiego 27
pokój nr 5
tel. 68 368 14 06

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o zwrot, przeksięgowanie lub zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

Sprawdź obowiązujące stawki za wywóz odpadów komunalnych.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).