Mieszkanie i nieruchomości / Numeracja nieruchomości

Numeracja nieruchomości


Budujesz się? Kupiłeś nową działkę? Zobacz jak uzyskać numer porządkowy nieruchomości.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:   8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

DOKUMENTY

  • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki.kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Podstawa prawna

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
  • Ustawa z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. 276)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125.)

WNIOSEK o ustalenie numeru porządkowego

 

Wróć do kategorii: Numeracja nieruchomości