Mieszkanie i nieruchomości / Przydział mieszkania komunalnego

Przydział mieszkania komunalnego


Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:   8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • odpowiedź na wniosek udzielana jest w ciągu 30 dni
  • wskazanie lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z kolejnością osób zapisanych na liście.

DOKUMENTY

  • wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
  • deklaracja o wysokości dochodów
  • oświadczenie o stanie majątkowym
  • zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy  poprzedzających złożenie wniosku

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.611)
  • Uchwała Nr 130/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

UWAGA

Na podstawie złożonych wniosków sporządzany jest się rejestr osób uprawnionych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

Jeżeli na terenie Gminy znajduje się wolny lokal mieszkalny, to zwoływane jest posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym opracowywane są projekty list rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na dany lokal mieszkalny. Projekty list przedstawione przez Społeczną Komisję Mieszkaniową ostatecznie zatwierdza Burmistrz Iłowej.

Wniosek o przydział mieszkania

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Deklaracja o wysokości dochodów

Wróć do kategorii: Przydział mieszkania komunalnego