Zgon / Akt zgonu

Sporządzenie aktu zgonu


Zanim pochowasz zmarłą osobę, a zgon nastąpił na terenie działania Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej, to przyjdź do naszego urzędu.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

  • małżonek lub dzieci zmarłego
  • najbliżsi krewni lub powinowaci.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu.

 

DOKUMENTY

  • karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
  • dokument tożsamości osoby zmarłej.
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463).

Wróć do kategorii: Akt zgonu