Ślub / Ustalanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego

Ustalanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego


Jeżeli chcesz ustalić lub odtworzyć akt stanu cywilnego, który uległ zniszczeniu lub zaginięciu, to przyjdź do naszego urzędu. Postaramy się Ci pomóc.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

  • osoba, której dokument dotyczy
  • inna osoba, która ma w tym interes prawny.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załtwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • dokument stwierdzający dane zdarzenie (jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe)
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
  • posiadane dokumenty dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie
  • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
  • dokument stwierdzający tożsamość.

 

OPŁATY

Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia- 39 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).

Wróć do kategorii: Ustalanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego