Dla biznesu / Działalność gospodarcza

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej


Żeby założyć własna firmę zarejestruj ją w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz to zrobić w naszym urzędzie.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1)
  • dowód osobisty lub paszport.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

 

UWAGA

Nie musisz dokonywać rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jeżeli:

  • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym
  • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków)
  • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina – jeśli Twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.
Wróć do kategorii: Działalność gospodarcza