Narodziny dziecka / Imię i nazwisko dziecka

Zmiana imienia dziecka


Jeżeli nie minęło jeszcze pół roku od urodzenia dziecka, to możecie dokonać zmiany jego imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Rodzice dziecka.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w Iłowej lub został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego oświadczenie zostanie przyjęte od razu. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w innym usc, wniosek o przyjęcie oświadczenia zostanie załatwiony do 14 dni.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa – 11 zł

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.)

 

UWAGA

Zmiana imienia (imion ) dziecka po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Wróć do kategorii: Imię i nazwisko dziecka