Rozporządzenia dot. aktualnej sytuacji w Polsce

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

R O Z P OR Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y MI N I S T R ÓW z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym