SPRAWOZDANIE BURMISTRZA OD 30 PAŹDZIERNIKA DO 4 GRUDNIA 2019 R.