Budujemy drogę do Strefy

– To największa i najważniejsza inwestycja drogowa w historii naszej gminy. Zapewni nam rozwój na kolejne kilkanaście lat – mówi Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

Trwa budowa drogi gminnej łączącej Strefę Aktywności Gospodarczej w Iłowej z drogą wojewódzką nr 296.

Na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi łączącej drogę gminną – dz. Nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa” nasza gmina zdobyła dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów całego zadania. Wkład własny gminy został zapewniony dzięki sprzedaży 20 ha gruntów w strefie (w styczniu br.) Grupie CTP Invest, która jest jednym z największych developerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu na tę i inne inwestycje gmina nie musiała zaciągać kredytu. Na ponad 20 hektarach Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej powstanie nowoczesny park przemysłowo-biznesowy.

W styczniu br. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – spółka GLASSBUD CONSTRUCTION, która  do lipca 2018 r. wybuduje drogę do Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej.

Nowy szlak komunikacyjny ma duże znaczenie w świetle rozwoju gospodarczego Gminy Iłowa. Łączy bowiem drogę wojewódzką ze Strefą Aktywności Gospodarczej, na której wydzielono działki inwestycyjne przeznaczone do sprzedaży. Droga będzie umożliwiała szybką komunikację podmiotów gospodarczych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, a w szczególności z autostradą A18. Kwota całego zadania to 5 mln. 379 tys. złotych.

– W roku 2016 wykonaliśmy projekt budowlany drogi dojazdowej do naszej strefy ekonomicznej. We wrześniu 2017 roku złożyliśmy wniosek do programu. Uzyskaliśmy bardzo dużo punktów i wysokie drugie miejsce na liście inwestycji drogowych współfinansowanych pieniędzmi z budżetu państwa. W ramach tego zadania powstanie kilometr nowej drogi, asfaltowa ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych, oświetlenie hybrydowe oraz infrastruktura teletechniczna. To największa i najważniejsza inwestycja drogowa w historii naszej gminy. Zapewni nam rozwój na kolejne kilkanaście lat – podkreśla burmistrz Paweł Lichtański.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl