Budżet uchwalony jednogłośnie

28 grudnia odbyła się ostatnia, podsumowująca sesja Rady Miejskiej w 2016 roku, podczas której radni podjęli jednogłośnie uchwałę budżetową na 2017 rok.

Wśród wielu inwestycji zaplanowanych jako wydatki majątkowe należy wymienić zadanie dotyczące modernizacji Placu Wolności oraz Pułaskiego i Batorego polegające na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem, którego wartość szacowana jest na ponad 2,5 mln zł.

Istotną inwestycją zaplanowaną na przyszły rok budżetowy będzie termomodernizacja i remont budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej oszacowane na ponad 770 tys. zł.

– Wśród zaplanowanych zadań są także budowa obiektu sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjnym w Czernej oraz rozbudowa obiektu socjalnego przy boisku w Koninie Żagańskim o wartości 310 tys. zł. Ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z UE. – powiedział podczas sesji burmistrz Paweł Lichtański.

W przyszłorocznym budżecie znalazło się innowacyjne zadanie pod nazwą Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa o wartości 450 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia stworzone zostaną e-usługi, które umożliwią mieszkańcom gminy załatwianie spraw przez Internet z możliwością użycia bezpośrednich płatności elektronicznych. Urzędnicy zostaną wyposażeni w nowoczesne komputery, które zapewnią sprawną obsługę wniosków składanych drogą elektroniczną. Zbudowana zostanie aplikacja e-Iłowa funkcjonująca na urządzeniach mobilnych.

Przegłosowana została także uchwała dotycząca ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą dopłat do m3 zużytej wody dla mieszkańców sołectwa Borowe.

– Uchwalenie dopłaty w wysokości 0,58 zł netto do każdego zużytego m3 wody spowoduje zrównanie stawek mieszkańców Borowego z pozostałymi mieszkańcami gminy korzystającymi z ujęcia wody w Szczepanowie. – uzasadniał Wojciech Kaczmarski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Iłowej.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

Krótkiego podsumowania przyjętej uchwały budżetowej dokonał przewodniczący rady Mirosław Wdowiak – Budżet gminy jest jak życie. Ciągle się zmienia i jestem pewien, że w ciągu roku będziemy budżet zmieniali. Życzę panu burmistrzowi i wszystkim państwu, żebyśmy zrealizowali zaplanowane w budżecie inwestycje.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej

Wojciech Knap
informatyk@ilowa.pl