Inwestujemy razem

Oświetlenie uliczne, remont mostku w Dolanowie oraz ogrodzenie placu zabaw to niektóre z zadań, które udało się zrealizować w bieżącym roku.

 

– W ramach funduszu sołeckiego w Jankowej Żagańskiej zakupiono i zainstalowano nową lampę uliczną. W Borowym na wniosek mieszkańców lampę dowieszono do istniejącego słupa. – mówi Wojciech Kaczmarski z Referatu Gospodarki Komunalnej.

Także przy ulicy Żagańskiej w Iłowej zainstalowana została nowa lampa uliczna. W sołectwie Wilkowisko lokalna firma wykonała ogrodzenie placu zabaw.

– Przed nami wzmożona praca. W roku 2016 wraz z Radnymi zaplanowaliśmy wiele inwestycji. W maju rozpocznie się przebudowa infrastruktury drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”– mówi Burmistrz Iłowej.

Dodaje także, że jedną z istotniejszych inwestycji w 2016 roku będzie remont drogi wojewódzkiej nr 296 (od węzła autostradowego do skrzyżowania z ulicą Sportową).

-Dziękuję Radnym Sejmiku za zabezpieczenie funduszy w budżecie Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji, która będzie możliwa jeszcze w tym roku. – dodaje.

W ramach przebudowy iłowskiej trasy, o którą zabiegał burmistrz wraz z radnymi miejskimi, zmodernizowana zostanie infrastruktura drogowa wraz poboczami, przy których powstanie chodnik dla pieszych. Rozbudowane zostanie także oświetlenie uliczne. Powstaną nowe zatoczki autobusowe.

– W związku z inwestycją realizowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanowaliśmy zwiększenie ilości lamp ulicznych. Wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi. – mówi Wojciech Kaczmarski z Referatu Gospodarki Komunalnej.

Trwają przygotowania do budowy pomnika Zesłańców Sybiru, który niebawem stanie przy ulicy Pułaskiego w Iłowej.

W ramach zadania wykonany zostanie betonowy postument wraz z tablicą upamiętniającą wywózkę Polaków na Syberię.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl