Park Dworski wyróżniony!

Park Dworski w Iłowej jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów roku 2016 w województwie lubuskim.

 

5 grudnia br. odbyła się gala wręczenia prestiżowych wyróżnień w tegorocznej edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny, który organizowany jest przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „LOTUR” wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Tegoroczne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas konferencji TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH w ramach Lubuskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację. Park Dworski w Iłowej zajął w nim wysokie, piąte miejsce. To niewątpliwie kolejny, ważny krok w kierunku ogólnopolskiej promocji iłowskiego Parku.

-Obiekty turystyczne można było zgłaszać za pośrednictwem aplikacji online do końca września. Niezależna kapituła konkursowa przyznawała punktację za spełnienie poszczególnych, wskazanych w ankiecie wymagań m.in. zastosowane innowacji w rozwoju produktu, zgodność z „Marketingową strategią w sektorze turystyki na lata 2012 – 2020” oraz „Planem Działania POT na lata 2016-2017” – mówiła podczas gali Jadwiga Błoch Prezes „LOTUR”.

Pod uwagę wzięto także atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów a także działania podjęte na rzecz jego komercjalizacji. Oceniano gospodarcze, społeczne i ekonomiczne znaczenie produktu turystycznego dla rozwoju całego regionu. Znaczny wpływ na punktację miało także wykorzystanie nowych technologii w rozwoju produktu i jego promocji.

– W maju br., w Parku Dworskim, odbyło się Święto Kwitnących Azalii. Organizacja tego typu imprezy wpłynęła w znacznym stopniu na wysoką punktację, jaką uzyskaliśmy w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Jednym z kryteriów, jakie brała pod uwagę kapituła konkursowa, było istnienie Centrum Informacji Turystycznej. 30 listopada złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie i wyposażeniu budynku Biblioteki Miejskiej w Iłowej oraz zaadaptowaniu jej poddasza na salę multimedialną. Chcielibyśmy, aby w budynku powstało Centrum Informacji Turystycznej, którego w naszej gminie brakuje. Uważam, że Park Dworski w Iłowej mógłby z powodzeniem stać się wizytówką nie tylko regionu, ale także województwa – dodaje burmistrz.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl