Pierwsza sesja w nowym roku

– Nowy rok to nowe plany, ale także  nowe możliwości. Przed nami wzmożona praca na rzecz gminy i mieszkańców –  tymi słowami Burmistrz Iłowej rozpoczął swoje sprawozdanie, podczas pierwszej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej. 

Radni pod obrady wzięli aż dziewiętnaście uchwał m.in. o utworzeniu Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadaniu jej statutu.

Miejska Rada Seniorów będzie składać się z 5-9 członków, będących ciałem doradczym, opiniodawczym oraz inicjatywnym. Opiniować będzie w zakresie spraw, które jej dotyczą. – referowała Urszula Antończyk z LGD Bory Dolnośląskie.

– Prezydium Rady Seniorów to przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz. Kadencja Rady trwać będzie trzy lata. – zakończyła.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, dzięki której pobudzona zostanie aktywność obywatelska osób starszych w społeczności lokalnej oraz solidarność międzypokoleniowa.

Komendant Komisariatu Policji w Iłowej Ryszard Hryniewiecki złożył sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, na terenie działania Komisariatu Policji w Iłowej w 2015 roku. Przedstawił także zebranym nowego dzielnicowego Komisariatu w Iłowej st. asp. Grzegorza Stępień.

Zebrani wysłuchali także sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, referowanego przez Marię Żarską Dyrektor GCKiS.

Trzem ulicom w Iłowej nadano nazwy: Azaliowa, Słoneczna oraz Spacerowa.

Podczas lutowej sesji, iłowscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Iłowa, na lata szkolne 2016/2017 – 2018/2019, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem Gminy Iłowa do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, co znacząco wpłynie na działania promocyjne gminy zarówno na arenie krajowej jak i zagranicznej.

Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej, które dostępne jest TUTAJ.

Obrady trwały cztery godziny i zakończyły się o 19.30.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl