Zatwierdzili budżet

To była ostatnia, podsumowująca sesja Rady Miejskiej w 2015 roku, podczas której radni podjęli m.in uchwałę budżetową na 2016 rok.

Istotną inwestycją zaplanowaną na przyszły rok budżetowy będzie zadanie pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach „programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, którego wartość szacowana jest na 2,5 mln zł.

Wśród zaplanowanych zadań jest także rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa – projekt UE – o wartości ponad 460 tys. zł.

W przyszłorocznym budżecie znalazła się także rozbudowa oświetlenia ul. Żagańskiej, która związana jest z zaplanowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na lata 2016-2017 remontem drogi wojewódzkiej nr 296.

– Remont obejmie odcinek od węzła autostradowego do skrzyżowania z ulicą Sportową. Co ważne, utworzone zostaną chodniki, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. – mówił Paweł Lichtański.

Oświetlenie ul. Żagańskiej kosztować będzie 150 tys. zł.

Ponadto radni podjęli uchwałę dotyczącą dopłat do m3 zużytej wody dla mieszkańców sołectwa Borowe.

– Uchwalenie dopłaty w wysokości 0,38 zł + Vat do każdego zużytego m3 wody spowoduje zrównanie stawek mieszkańców Borowego z pozostałymi mieszkańcami gminy korzystającymi z ujęcia wody w Szczepanowie. – uzasadniał Wojciech Kaczmarski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Iłowej.

Radni podjęli także trzy uchwały dotyczące zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w Iłowej, Kowalicach oraz Jankowej Żagańskiej.

Przegłosowana została także uchwała dotycząca opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej.

– W opłacie zawarty jest całkowity koszt utrzymania cmentarza tj. systematyczne remonty, korzystanie z wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, korzystanie z kaplicy cmentarnej. – mówił kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej Józef Brzezicki.

Jednym z punktów obrad było sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej

Poprzedzając sesję Burmistrz Iłowej złożył gratulacje, podziękowania oraz wręczył upominek starszemu sierżantowi Adamowi Florczakowi z Komisariatu Policji w Iłowej za heroiczny czyn, jaki był jego zasługą w ostatnim czasie.

– Ochrona tak ważnej wartości, jaką jest rodzina, zdrowie i życie ludzkie, zasługuje na najwyższą formę pochwały. W imieniu mieszkańców Gminy Iłowa dziękuję za ofiarną i pełną poświęcenia służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa.- mówił P. Lichtański.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl