Zmodernizujemy bibliotekę

Umowa o dofinansowanie modernizacji, rozbudowy i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, została podpisana.

– To ważny projekt i myślę, że już w niedługim czasie skorzysta z niego wielu mieszkańców Gminy Iłowa – powiedziała członek zarządu Alicja Makarska, która 23 sierpnia br. wraz z burmistrzem Pawłem Lichtańskim i Skarbnikiem Gminy Ewą Pasternak-Jerz podpisała umowę na renowację, konserwację i wyposażenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej.

-Jestem przekonany, że realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości infrastruktury kulturalnej na terenie naszej gminy. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób, korzystających z dóbr dziedzictwa kulturalnego. W budynku powstanie m.in. sala multimedialna oraz centrum informacji turystycznej. Sale zostaną wyposażone w sprzęt wystawienniczy, techniczny, multimedialny, ekran wielkoformatowy, projektor laserowy, serwer, monitory dotykowe, komputery, drony, aparaty, kamery oraz niezbędne oprogramowanie – dodaje P. Lichtański.

Koszt całkowity zadania 1,5 mln zł, kwota dofinansowania jakie otrzymała gmina na realizację projektu to 1,3 mln zł. Umowa realizowana będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, z Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Przetarg na wykonanie przebudowy budynku ogłoszony zostanie we wrześniu br. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziano do końca maja 2018 roku.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl