Załatw sprawę / Środowisko i gospodarka odpadami

Wywóz odpadów


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi on-line

Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet.czytaj więcej Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi on-line

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeśli jesteś:

  • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego)
  • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej)
  • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Iłowej przy ulicy Żeromskiego pokój nr 5.

czytaj więcej Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi