„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa  poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5 m, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Beneficjent: Gmina Iłowa

www.ilowa.pl

 

Trwa modernizacja centrum Iłowej. Remont obejmuje ulice Pułaskiego oraz Batorego.

Modernizacja ulicy Pułaskiego obejmie wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni oraz parkingów, wydzielenie miejsc postojowych dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej oraz wymianę kanalizacji odwodnieniowej. W ramach projektu zagospodarowane zostaną także tereny zielone. Zakupione zostaną nowe ławki oraz kosze na nieczystości.

Prace remontowe trwają także przy ulicy Batorego. Wykonawca przystąpił do frezowania starej nawierzchni asfaltowej. Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe nawierzchni ulicy  i chodników, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników.

W sierpniu rozpocznie się remont Placu Wolności. Roboty budowlane obejmą przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i częściową wymianę kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada br.

Na realizację tych zadań Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl