Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – Plac Wolności


Plac Wolności będzie jak nowy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

czytaj więcej Plac Wolności będzie jak nowy

Plac Wolności jak nowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

czytaj więcej Plac Wolności jak nowy

Trzy razy TAK!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

czytaj więcej Trzy razy TAK!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” mająca na celu poprawę dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa  poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5 m, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Beneficjent: Gmina Iłowa

www.ilowa.pl

czytaj więcej