Ambitne plany

– Gminny Program Rewitalizacji zwiększa szanse naszej gminy na pozyskanie środków zewnętrznych. Przyczyni się także do dynamicznego rozwoju miasta.

21 marca 2016 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o udzielenie dotacji na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Łączna wartość projektu to 79 tys. 600 zł. – mówi Burmistrz Paweł Lichtański. – Wnioskowana kwota dotacji to 71 tys. 640 zł.
Program rewitalizacji to wieloletnia koncepcja działań zmierzających do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju.

– Gminy, które nie posiadają takiego programu nie mają szans na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na kolejne lata.- dodaje Jan Woronik Główny Specjalista w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

17 marca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego złożony został także wniosek w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Programem wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania. – Kwota inwestycji to 22 tys. zł. Koszty jakie poniesie nasza gmina to 11 tys. zł, które zostały zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego Konina Żagańskiego” – mówi P. Lichtański. 

W najbliższy czwartek ogłoszony zostanie  przetarg na przebudowę infrastruktury drogowej w Iłowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

-Prace remontowe rozpoczną się w maju bieżącego roku. O ich postępach będziemy stale informować mieszkańców.  Prosimy o stosowanie się do oznakowania wprowadzonego na czas remontu. – mówi Wojciech Kaczmarski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

-Czekamy także na rozstrzygnięcie w sprawie przyznania pomocy finansowej na modernizację ulic w centrum Iłowej. Złożone przez nas trzy wnioski obejmują modernizację ulicy Pułaskiego, Batorego oraz Placu Wolności w Iłowej.

W trakcie opracowywania jest także Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa, o którym pisaliśmy na początku marca br.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl