Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

Gmina Iłowa otrzymała dofinansowanie do budowy nowego przedszkola.

Głównym celem projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa ” jest poprawa jakości infrastruktury oświatowej w Gminie Iłowa umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach realizowanego projektu planowana jest poprawa standardu edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa, w związku z  budową nowego obiektu przedszkolnego w miejscu starego przedszkola gminnego. W wyniku inwestycji powstanie budynek o powierzchni 850-900 m kw., w którym będą mieścić się sale dydaktyczne dla maluchów a także pomieszczenia sanitarno-higieniczne i techniczne, związane z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. W przedszkolu znajdzie się 171 miejsc dla przedszkolaków  (7 oddziałów). Nowy budynek będzie budynkiem parterowym przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (gabinet  terapii zajęciowej, meble ergonomiczne, tablice z alfabetem Braille’a, tablice z pismem wypukłym, plansze sensoryczne).

Ponadto w ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia sal przedszkolnych m in. w tablice interaktywne, projektory, który uatrakcyjnią m.in. zajęcia ruchowe w tym rytmikę, gimnastykę jak również zajęcia teatralno- artystyczne. W budynku powstanie sala wielofunkcyjna przeznaczona na zajęcia rytmiki, występy dzieci, ćwiczenia gimnastyczne oraz dodatkowo w budynku będzie sala dydaktyczna o szerokim edukacyjnym przeznaczeniu.

Przedmiotowe wyposażenie przyczyni się do poprawy atrakcyjności i wzrostu efektywności nowo wprowadzanych w wyniku realizacji projektu, zajęć edukacji przedszkolnej/wychowania przedszkolnego. Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Nie zabraknie także placu zabaw, który powstanie przy budynku przedszkola uwzględniający potrzeby przedszkolaków z niepełnosprawnością.

Przedszkolacy z Gminy Iłowa będą mogli w pełni skorzystać z opieki dziennej przedszkola od września 2020 roku.

Na realizację inwestycji Gmina Iłowa pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 2 905 927,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 078 574,74 PLN.

 

Więcej o projekcie:

Marzenia się spełniają!

 

Drugi przetarg na przedszkole

 

Przedszkole nadal ważne!